Servisní činnost

Opravy přístrojů a zařízení 

V rámci servisní činnosti se mimo jiné zaměřujeme na opravy pacientských monitorů, pulsních oximetrů, infuzních pump, injekčních dávkovačů, EKG zapisovačů a dalších zařízení.

Máme tým techniků, kteří jsou pravidelně školeni a mají dlouholeté zkušenosti a praktické znalosti v oboru lékařských přístrojů.

Preventivní údržba

Provádíme periodické bezpečnostně technické kontroly (PBTK) na vybraných typech zdravotnické techniky podle zákona č.123/2000 Sb. v platném znění.
Kontroly provádíme většinou přímo u zákazníka abychom zachovali plynulý provoz kontrolovaných přístrojů a tím i jednotlivých pracovišť.

Během kontrolní činnosti provádíme i nezbytné servisní zásahy pro uvedení kontrolovaného zařízení do vyhovujícího stavu.

Poradenská činnost

V rámci spolupráce si dovolujeme nabídnout i naše poznatky, zkušenosti a poradenskou činnost o správném způsobu zacházení a udržování přístrojů.
Provádíme zaškolování obsluhujícího personálu.
Poskytujeme odbornou literaturu nezbytnou pro provoz přístrojů a zařízení. 

Kontrola elektrického zařízení 

Kontrola elektrického zařízení je měření se zaměřením na parametry přístrojů dle normy ČSN EN 60601-1.
Je prováděna pracovníky pro tuto činnost školenými a přezkušovanými.
Kontrola, prováděna jednou ročně, je doložena měřícími protokoly.

Renovace SpO2 snímačů pro pulsní oximetrii

Vadné SpO2 senzory na opakované použití osobně vyzvedneme u zákazníka, nebo požádáme o zaslání na kontaktní adresu.
Provedeme preventivní prohlídku SpO2 snímačů včetně měření a testování. Měření v rámci renovace je samozřejmostí.www.rall-elektronic.cz           web-klanica